نرم افزار منابع انسانی فراگستــر در یک نگاه

موارد ذیل بخشی از کارکرد های زیر سیستم های مختلف نرم افزار مدیریت منابع انسانی فراگستر می باشد. برای مشاهده جزییات هر ماژول به توضیحات هر زیر سیستم مراجعه نمایید.

 • امکان تعریف و ویرایش مصوبات تشکیلات سازمانی
 • حفظ سوابق متصدیان یک پست
 • امکان تعریف نیازهای آموزشی لازم برای احراز یک شغل
 • شناسایی پستهای بلاتصدی
 • شناسایی مشاغل مجاز به احراز پست
 • امکان ثبت درخواست جذب نیرو
 • تکمیل پرونده پرسنلی(سوابق شغلی، تحصیلات، وضعیت تاهل و سایر اطلاعات شخصی)
 • صدور انواع حکم و قرارداد پرسنلی(استخدام، انتساب، ارتقا مدرک تحصیلی، ارتقا شغل و… )
 • امکان صدور حکم کارگزینى با انواع استخدام قراردادى، ساعتى، روزمزد، رسمى، پیمانى و…
 • امکان صدور انواع احکم اصلاحی
 • تامین زیر فرایندهای آموزش (نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی اثر بخشی)
 • قابلیت اتصال به کلاس های مجازی
 • ابزار تجزیه و تحلیل و تدوین مشاغل با مدل Onet
 • امکان تعریف دوره های پرداختی و عملیات بستن دوره ها
 • پشتیبانی از صندوق بازنشستگی خدمات کشوری و تامین اجتماعی
 • پشتیبانی از نظامهای مالیاتی، بیمه و کسورات ایثارگران
 • پشتیبانی از چندین مرکز هزینه حقوق و دستمزد
 • پشتیبانی از شعب مختلف بیمه و مالیات و امکان تهیه تفکیکی لیستها و دیسکتها
 • تهیه خروجی های استاندارد(دیسکت بانک،بیمه و مالیات)
 • صدور سند حسابداری حقوق و دستمزد
 • تشکیل پرونده درمانی، بهداشتی پرسنلی
 • ثبت هزینه های درمانی، بهداشتی پرسنلی