آدرس: تهران-خیابان مطهری-خیابان کوه نور-خیابان هفتم-پلاک ۱۱-ساختمان فراگستر
تلفن: ۰۲۱-۴۲۶۲۳
فکس: ۰۲۱-۸۸۱۷۲۹۹۸
ایمیل: info@faradid.net
کد‌پستی: ۱۵۸۷۶۹۵۶۱۱