نرم افزار نیرویابی و جذب

با توجه به اهمیت بالای فرآیند نیرویابی براساس استانداردهای عملکردی مشاغل مجاز به احراز پست، نرم افزار فرآیند نیرویابی فراگستر با درک صحیح این مهم امکان شناسایی پستهای بلاتصدی، اعلام نیاز و جمع آوری و اعمال کنترل های لازم برروی رزومه ها را فراهم می آورد.

مزایا :

  • شناسایی پستهای بلاتصدی
  • شناسایی مشاغل مجاز به احراز پست
  • اعلام الزامات و شرایط احراز تصدی پست
  • امکان ثبت درخواست جذب نیرو
  • امکان تهیه آگهی استخدامی با شرایط عمومی و اختصاصی
  • امکان گردآوری رزومه ها دریافتی از طریق سایت یا کاربر
  • امکان فیلتر رزومه ها بر اساس شرایط عمومی
  • اعلام لیست کوتاه جهت فرآیند گزینش و مصاحبه
  • انواع گزارشات کاربردی